C# .NET MessageBox (Mesaj Penceresi) Özellikleri ve Kullanımı

 In C#

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda programlama dillerinde bir hayli önemli olan ve sıkça kullandığımız messagebox kullanımını ve özelliklerini açıklamak istiyorum ve lafı daha fazla uzatmadan hemen bu özellikleri ve kullanımı nasılmış bakalım.

Program içeriisnde üretilen sonuçları ve uyarıları ekranda göstermek amacıyla kullanılan pencerelerdir ve kullanımları şu şekildedir;

Mesaj : Mesaj penceresinde görüntülenecek olan mesajdır. String veri türünden değer alır. Mesajın uzunluğunu en fazla 1024 karakter olabilir.

Tip : Mesaj penceresi üzerinde görüntülenecek olan butonları belirtir ve aşağıdaki işlemler yapılabilir;

Mesaj penceresi üzerinde görüntülenecek buton tipleri belirlenebilir. Şu değerleri alır;

  • MessageBoxButtons.OKCancel : Mesaj pencersinde Tamam, İptal düğmelerini görüntülenir.
  • MessageBoxButtons.OK : Mesaj penceresinde Tamam düğmesi görüntülenir.
  • MessageBoxButtons.AbortRetryIgnore : Mesaj penceresinde Durdur, Yeniden Dene, Yoksay düğmeleri görüntülenir.
  • MessageBoxButtons.RetryCancel : Mesaj penceresinde Yeniden Dene, İptal düğmeleri görüntülenir.
  • MessageBoxButtons.YesNo : Mesaj penceresinde Evet,Hayır düğmeleri görüntülenir.
  • MessageBoxButtons.YesNoCancel : Mesaj penceresinde Evet, Hayır ve İptal düğmeleri görüntülenir.

Simge : Mesaj penceresinde görüntülenecek simgeleri belirtmek mümkündür ve bunu kullanabileceğimiz simgeler aşağıdaki gibidir;

MessageBoxIcon.Error

MessageBoxIcon.Hand

MessageBoxIcon.Stop

MessageBoxIcon.Exclamation

MessageBoxIcon.Warning

Evet arkadaşlar messagebox kullanımı ve başlıca özellikleri bunlardır. Bunları deneyerek nasıl uyarı verdiklerini görebilir ve projelerinizde kullanabilirsiniz. Başka bir yazımızda görüşmek üzere kolay gelsin.

 

Recent Posts

Leave a Comment

İletişim

Her türlü öneri/şikayet ve sorularınızı mesaj olarak iletebilirsiniz.

Not readable? Change text. captcha txt