C#.NET Operatörler ve Kullanımları

 In C#

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda C# .NET dilindeki arikmetiksel, aktarma, mantıksal, karşılaştırma ve birleştirme operatörlerini ve kullanımlarını şöyle bir göz atalım;

Aritmetik Operatörler

Matematiksel işlemlerin gerçekleştirilmesi amacı ile kullanılan operatörlerdir, aritmetik operatörler başlıca şu şekildedir;

 • + Toplama
 • – Çıkarma
 • * Çarpma
 • ^ Üs Alma
 • / Bölme
 • % Mod

Örneğin bölme ile ilgili örnek bir uygulama yapalım.

Kodumuzu çalıştırdığımızda bölme işlemi (sayi1/sayi2) şeklinde gerçekleştirilip, sonuç sayısal olduğundan dolayı mesaj penceresi içerisinde görüntülemek için ToString() methodu ile string veri türüne dönüştürülerek sonucumuzu elde etmiş bulunmaktayız.

 

Aktarma Operatörleri

Aktarma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile kullanılan operatörlerdir.

 • = Aktarma
 • += Solundaki değişken ile sağındaki değişkeni toplayarak sonucu solundaki değişkene aktarır.
 •  -= Solundaki değişkenden sağındaki değişkeni çıkartarak sonucu solundaki değişkene aktarır.
 •  *= Solundaki değişken ile  sağındaki değişkeni çarparak solundaki değişkene aktarır.
 •  /= Solundaki değişkeni sağındaki değişkene bölerek sonucu solundaki değişkene aktarır.
 •  %= Solundaki değişkenin sağındaki değişkene bölerek kalanı solundaki değişkene aktarır.

 Mantıksal Operatörler

Aynı zamanda boolean operatörler adını da almaktadır. Mantıksal operatörler ve görevleri aşağıdaki gibidir.

& (Ve) Operatörü :

True değerini alması için iki değişken de true olmalıdır.

true & true = true

true & false = false

false & true = false

false & false = false

| (Veya) Operatörü :

Değişkenlerin ikisi birden false olduğunda false sonucunu üretir.

true | true = true

true | false = true

false | true = true

false | false = false

&& (Ve Değil) Operatörü : 

Eğer ilk değişken true ise and işlemi gerçekleştilir. False ise ikinci değişkene bakılmasızın false sonucu üretilir.

true && true = true

true && false = false

false && işlem yapılmayan değişken = false

|| (Veya Değil) Operatörü :

Eğer ilk değişken false ise or işlemi gerçekleşir. True ise ikinci değişkene bakılmaksızın true sonu üretilir.

true || işlem yapılmayan değişken = true

false || true = true

false || false = false

^ (Özel Veya) Operatörü :

İki değişkenden biri diğerinden farklı olduğunda true sonucu üretir.

true ^ false = true

true ^ true = false

false ^ false = false

false ^ true = true

! (Değil) Operatörü : 

Değişkenlenin değerini tersine çevirir.

! true = false

! false = true

?? (Null Coalescing) Operatörü : 

x ?? y

Eğer ilk değişken null ise ikinci değer hesaplanır. Aksi takdirde ikinci değişken işleme konulmaz.

Örneğimizi çalıştırdığımızda adı değişkeninin değeri null olduğundan dolayı durum değişkenine “Adı girilmedi..” değerini aktaracak ve mesaj penceresinde bu şekilde gözükecektir. Eğer adı değişkenine string bir değer atasaydık durum değişkenine adı değişkeni aktarılacak ve mesaj penceresinde adı değeri gözükecekti.

?: (Koşul) Operatörü :

x ?: y : z

Üç adet operanta sahiptir. Eğer x true ise y değişkeni hesaplanır, false ise z değişkeni hesaplanır.

Örneğimizde E harfine basıldığında “Güle Güle”, H harfine basıldığında ise “Çalışmaya Devam” sonucu görüntülenecektir.

Karşılaştırma Operatörleri

> Büyüktür.

< Küçüktür.

>= Büyük ya da eşittir.

<= Küçük ya da eşittir.

== Eşittir.

! Değil.

!= Farklıdır, eşit değildir.

-> Uzaklaşma operatörü.

<- Yakınlaşma operatörü.

Örnek olarak uzaklaşma operatörü ile bir konsol uygulaması içerisinde gösterelim:

Öncelikle uzaklaşma operatörü (->) ile yapalım.

Örneğimizde i değişkenin 4’ten 0’a doğru sayıların azalarak yazılmasını gösterecektir.

Birleştirme Operatörleri

+ İki string değişkeni birleştirir.

+= Solundaki değişken ile sağındakini birleştirerek sonucu solundaki değişkene aktarır.

Örneğimizi çalıştırdığımızda konsol ekranımızda “25” yazdığını görmüş oluruz.

 

Evet arkadaşlar tüm operatörlerimiz bunlardır ve hemen hemen hepsinin ne anlamanı geldiğini ve kullanımlarını bilmemiz gerekir. Umarım faydalı olmuştur kolay gelsin.

Recent Posts

Leave a Comment

İletişim

Her türlü öneri/şikayet ve sorularınızı mesaj olarak iletebilirsiniz.

Not readable? Change text. captcha txt