Lukas Graham – Mama Said Video Clip + Türkçe Şarkı Sözleri

 In Video

When mama said that it was okay , mama said that is quite alright
Annem tamam olduğunu söylediği zaman , sorun olmadığını söylemişti
Our kind of people had a bed for the night
Bizim gibi insanların yatacak yatağı olduğunu geceleri
And it was OK
Ve sorun olmadığını

Mama told us we are good kids
Annem bize iyi çocuklar olduğumuzu söylemişti
And daddy told us never listen to the ones
Ve babam bize asla başkalarını dinlememizi söylemişti
Pointing nasty fingers and making fun
Parmaklarımızla terbiyesiz işaretlerle eğlence yapmamamızı

‘Cause we were good kids
‘Çünkü biz iyi çocuklarız

Remember asking both my mom and dad
Hatırlıyorum annemle babama sorduğumu
Why we never traveled to exotic lands
Neden hiç egzotik yerlere seyahat etmediğimizi
We only ever really visit friends
Sadece arkadaşları ziyaret ettik
Nothing to tell when the summer ends
Böylece yaz sonunda anlatacak bir şey kalmazdı
We never really went buying clothes
Gerçekten hiç kıyafet satın almaya gitmezdik
Folks were passing on this stuff in plenty loads*
Halk kıyafet satın alma olayını zengin bolluklar içinden yapardı
New shoes once a year and then
Yılda bir yeni ayakkabılar ve
Out to play ball so we could ruin them
Dışarda top oynardık böylece ayakkabıları mahvedebilirdik

NAKARAT

Don’t get me wrong I didn’t have it bad
Yanlış anlamayın beni kötü değildi
I got enough loving from my mom and dad
Yeterince sevgi gördüm anne ve babamdan
But I don’t think they really understood
Fakat gerçekten anladıklarını sanmıyorum
When I said that I wanted the deal in Hollywood
Hollywood’da bir anlaşma imzalamak istediğimi söylediğim zaman 

I told them I’ll be singing on TV
Onlara Tv’de şarkı söylüyor olacağımı söyledim
The other kids were calling me a wannabe*
Diğer çocuklar beni olmak isteyen olarak çağırıyorlardı
The older kids they started bugging me
Büyük çocuklar canımı sıkmaya başlamışlardı
But now they’re all standing right in front of me
Fakat şuanda hepsi önümde duruyor
Haha

NAKARAT

I know which place I’m from
Nereden geldiğimi biliyorum
I know my home
Evimi biliyorum
When I’m in doubt and struggling
Endişe içindeyken ve boğuşurken
That’s where I go
Orası gideceğim yer
An old friend can give advice
Ve eski arkadaşlarım bana tavsiye verebilir
When new friends only know a half story
Yeni arkadşlarım sadece hikayenin yarısını bildiği zaman
That’s why I’m always keep them tight
Bu onların hepsini her zaman sıkıca tutmamın nedeni

And why I’m okay
Ve iyi olmamın nedeni
I said I’m OK
İyi olduğumu söyledim

You know what my mama said
Annemin söyledğini biliyorsunuz
You know what she told me
Bana anlattığını biliyorsunuz

Recommended Posts

Leave a Comment

İletişim

Her türlü öneri/şikayet ve sorularınızı mesaj olarak iletebilirsiniz.

Not readable? Change text. captcha txt